0
کتاب‌ها
0
مقاله‌ها
0
مقاله‌های همایشی
0
طرح‌های پژوهشی
0
پایان‌نامه‌ها

فعالیت‌های پژوهشی

کتاب ها
پایان‌نامه‌ها

متن نوشته شود

کارگاه ها و دوره های آموزشی

مهارت‌های خواندن و خواندنِ استاندارد

تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA

اصول و مهارت‌های سخنرانی و دفاع از پایان‌نامه

اصول و مهارت‌های سخنرانی و دفاع از پایان‌نامه

استفاده از مدل تعالی سازمانی ویرایش 2010 در کتابخانه ها و مراکز اطلاع­ رسانی

آشنایی تفصیلی با الگوی تعالی سازمانی EFQM ویرایش 2010

 مدیریت کیفیت در کتابخانه­ ها: مبانی نظری و راه­کارها

بهره ­گیری از متودولوژی­ های تخصصی شش سیگما، کارت امتیازی متوازن و الگوی تعالی سازمانی در کتابخانه­ ها

یادداشت ها

فهرست