دکتر سمیه سادات آخشیک
0
کتاب‌ها
0
مقاله‌ها
0
مقاله‌های همایشی
0
طرح‌های پژوهشی
0
پایان‌نامه‌ها

فعالیت‌های پژوهشی

کتاب ها
رهنمودهای مفید برای نگارش رساله
دستور خط فارسی
شیوه نامه ایران
مسأله پژوهش
راهنمای نگارش پیشینه
cronbakh
راهنمای تهیه پیشنهاده
معیارهای کلی یک پایان نامه خوب و قابل دفاع
سازه، مفهوم و متغیر
خیلی زیاد
ترفندهای ورد
جدول زمانی
کارگاه ها و دوره های آموزشی

مهارت‌های خواندن و خواندنِ استاندارد

تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA

اصول و مهارت‌های سخنرانی و دفاع از پایان‌نامه

اصول و مهارت‌های سخنرانی و دفاع از پایان‌نامه

استفاده از مدل تعالی سازمانی ویرایش 2010 در کتابخانه ها و مراکز اطلاع­ رسانی

write my essay

آشنایی تفصیلی با الگوی تعالی سازمانی EFQM ویرایش 2010

 مدیریت کیفیت در کتابخانه­ ها: مبانی نظری و راه­کارها

بهره ­گیری از متودولوژی­ های تخصصی شش سیگما، کارت امتیازی متوازن و الگوی تعالی سازمانی در کتابخانه­ ها

یادداشت ها

professional writing services

فهرست