مقاله های علمی

 

 

 


حوزه های مورد علاقه ام برای انجام پژوهش به مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی مربوط است. مایلم مطالبی را که به موضوعاتی مانند مدیریت دانش، دانش منسوخ و چسبندگی دانش، آموخته‌زدایی، مدیریت کیفیت و مدل‌های تعالی، مدیریت تغییر، برنامه‌ریزی راهبردی، دانش و اطلاعات در فرهنگ عامه، روش‌های پژوهش ترکیبی و مطالعات موردی مربوط است مطالعه و در مورد آنها پژوهش کنم.

    

        متن کامل برخی از دستاوردهای پژوهشی ام در این صفحه قابل دسترسی است. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید از بخش "تماس با من" در صفحه اصلی وب سایت استفاده کنید.


 آخشیک، سمیه سادات؛ پریرخ، مهری و محمد حسین دیانی (پذیرش چاپ). بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری. مطالعات­ کتابداري و علم اطلاعات.


 فرج پهلو، عبدالحسین؛ آخشیک، سمیه سادات و رضا رجبعلی بگلو (1394). متناسب‌‌سازی مدل تعالی سازمانی برای کتابخانه‌‌‌ها‌‌ی عمومی ‌ایران (مطالعه موردی کتابخانه‌‌‌ها‌‌ی عمومی ‌خوزستان). تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی.


آخشیک، سمیه سادات؛ رجبعلی بگلو، رضا (1392). استفاده پذیری نرم افزار سیمرغ از دیدگاه کاربران در پارادایم طراحی نرم­ افزارهای کتابخانه‌ای. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی.  


آخشیک، سمیه سادات؛ فتاحی، رحمت ا... (1391). تحليل چالش هاي پيوسته نويسي و جدا نويسي واژگان فارسي در ذخيره و بازيابي اطلاعات در پايگاه هاي اطلاعاتي. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی.


آخشیک، سمیه سادات (1391). نگاهی به مفاهيم سيبرنتيکی نهفته در نظريه کوانتومی اطلاعات. مطالعات­کتابداري و علم اطلاعات.


پریرخ، مهری؛ آخشیک، سمیه سادات؛ فتحیان، اکرم و محمد رامین نادری. پژوهشي پيرامون تدوين برنامه راهبردي براي توسعه و تحول در خدمات كتابخانه­هاي دانشگاه فردوسي مشهد. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی.


فرج پهلو، عبدالحسین؛ آخشیک، سمیه سادات (1389). الگوي تعالي سازماني وسنجش کيفيت مديريت فناوري اطلاعات در كتابخانه‌های علوم پزشكي: بررسي موردي دانشگاه علوم پزشكي جندي­شاپور. دو فصلنامه مدیريت اطلاعات سلامت.


فرج پهلو، عبدالحسین؛ آخشیک، سمیه سادات و یدا... مهرعلیزاده (1388) سنجش عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­ های . دانشگاه شهید چمران اهواز و علوم پزشکی جندی ­شاپور با بهره­ گیری از الگوی تعالی سازمانی. مطالعات­ کتابداري و علم اطلاعات.


فرج پهلو، عبدالحسین؛ آخشیک، سمیه سادات (1388). سنجش كيفيت عملكرد مديريت كتابخانه ­هاي دانشگاه شهيد چمران اهواز با استفاده از مدل تعالی سازمانی  فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی.


فرج پهلو، عبدالحسین؛ آخشیک، سمیه سادات (1386). بررسي وضعيت كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان­ هاي جنوب غرب کشور از ديدگاه ميزان رضايت شغلي اين افراد. مجله علوم تربیتی و­ روانشناسی.

 

طرح‌های پژوهشی

تدوین برنامه راهبردی برای مرکز استنادی علوم جهان اسلام (آی اس سی). 1393 


متناسب‌سازی نظام‌ وزن‌دهی الگوی تعالی سازمانی برای کتابخانه‌های عمومی ایران. نهاد اداره کتابخانه‌های عمومی. 1392


 بررسی ضعف‌ها و قوت‌های سیستم سیمرغ از دیدگاه کاربران. دانشگاه فردوسی مشهد. 1391


 برنامه راهبردی براي توسعه و تحول در خدمات كتابخانه هاي دانشگاه فردوسی مشهد. دانشگاه فردوسی مشهد. 1390


بررسي عملكرد مديريت كتابخانه‌هاي دانشگاه شهيدچمران اهواز براساس مدل تعالی سازمانی. دانشگاه شهید چمران. 1386

تماس با من

نشانی پستی:

کرج - خیابان شهید بهشتی - میدان دانشگاه - دانشگاه خوارزمی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

کد پستی: 031979-37551

ایمیل ها:

somakhshik@gmail.com

akhshik.pub@gmail.com

akhshik@khu.ac.ir

درباره من

دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد (سال 1394) و استادیار دانشگاه خوارزمی

علایق پژوهشی:
مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، مدیریت تغییر، آموخته‌زدایی، چسبندگی دانش، مدیریت کیفیت

رزومه من:

فارسی

انگلیسی