رزومه فارسی

 

 

 

سمیه سادات آخشیک

دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی

 

سوابق تحصیلی


مقطع: دکتری

رشته: علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری و اطلاع‌رسانی)

دانشگاه و سال اخذ مدرک: فردوسی مشهد، 1394

معدل: 18/14

عنوان رساله دکتری: تحلیل عوامل مؤثر بر فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده در مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس نظریه میدانی لوین، چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی. درجه: عالی، نمره: 20

 

 

مقطع: کارشناسی ارشد

رشته: علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشگاه و سال اخذ مدرک: شهید چمران اهواز، 1384-1386

معدل: 18/70

عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد: بررسي مقايسه­ اي سنجش عملکرد مديريت فناوري اطلاعات در کتابخانه های دانشگاه های شهید چمران اهواز و علوم پزشکی جندی شاپور. 

درجه: عالی، نمره: 69/19

 

 

 

مقطع: کارشناسی ناپیوسته

رشته: علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشگاه و سال اخذ مدرک: خوارزمی، 1384-1386

معدل: 17/65

 

پیشینه تدریس دانشگاهی


-         استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، تهران، دانشگاه خوارزمی، مهر 94 تاکنون

-         اخلاق حرفه‌ای، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه خوارزمی، مهر 1392

-         زبان تخصصی 3، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه فردوسی، مهر 1390

-         مقدمات آرشیو، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه فردوسی، مهر و بهمن 1389

-         فراهم آوری و توسعه مجموعه، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه فردوسی، مهر و بهمن 1389

-         فراهم آوری و توسعه مجموعه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، آذر 1390

-         سازماندهی مواد 1 و 4، اصول و خدمات مرجع، مرجع شناسی عمومی، مرجع شناسی تخصصی، اصول و مقدمات آرشیو، نشریات ادواری، اصول و مبانی مدیریت، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه شهید مدنی، مهر 1387تا بهمن 1389

 

تدریس کارگاه‌‌ها و دوره های آموزشی


-         مهارت‌های خواندن و خواندنِ استاندارد، دانشگاه خوارزمی، اردیبهشت 1395

-         تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه خراسان، اردیبهشت 1395

-        تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا، دانشگاه فردوسی مشهد، اردیبهشت 1394

-         تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا، بنیاد داریره المعارف اسلامی، دی 1393

-         اصول و مهارتهای سخنرانی و دفاع از پایان‌نامه، کالج آموزشهای آزاد دانشگاه فردوسی مشهد، فروردین 1393

-         مهارت‌ها و ترفندهای مدیریت زمان، دانشگام امام رضا (ع)، آبان 1393

-         اصول و مهارتهای سخنرانی و دفاع از پایان‌نامه، دانشگام امام رضا (ع)، آبان 1392

-         استفاده از مدل تعالی سازمانی ویرایش 2010 در کتابخانه ها و مراکز اطلاع­ رسانی، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه خراسان)، اسفند 1390

-         آشنایی تفصیلی با الگوی تعالی سازمانی EFQM ویرایش 2010، موسسه دهکده مجازی ره آموز طوس، تابستان 1390

-         مدیریت کیفیت در کتابخانه­ ها: مبانی نظری و راه­کارها، دانشگاه بوعلی سینا، اردیبهشت 1387

-         بهره­ گیری از متودولوژی­ های تخصصی شش سیگما، کارت امتیازی متوازن و الگوی تعالی سازمانی در کتابخانه­ ها، دانشگاه بوعلی سینا، خرداد 1387

-         مديريت کيفيت در کتابخانه ­ها (1)، انجمن کتابداری و اطلاع­رسانی ایران، خرداد 1386

-         مديريت کيفيت در کتابخانه­ ها (2)، انجمن کتابداری و اطلاع­رسانی ایران، آبان 1386

-         مديريت کيفيت در کتابخانه­ ها، دانشگاه جندی‌شاپور، اردیبهشت 1386

-         فهرستنويسي و رده بندي، نهاد اداره کتابخانه‌های عمومی خوزستان، آذرماه 1385

-         اصول مبانی مرجع، نهاد اداره کتابخانه‌های عمومی خوزستان، مرداد و شهريور 1386

-         خدمات عمومی کتابخانه­ ها، نهاد اداره کتابخانه‌های عمومی خوزستان، مرداد و شهريور 1386

 

کتاب‌ها

-         گذری و نظری بر گذشته، حال و آینده کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران، رحمت ا... فتاحی، رضا رجبعلی بگلو و سمیه سادات آخشیک، شیراز: مرکز منطقه‌ای علوم و فناوری،1393

-         خلاصه مباحث روش­ های تحقیق و آمار، سمیه سادات آخشیک، تهران: کتابدار، 1389؛ 1390

 

مقاله‌های علمی- پژوهشی

-         آخشیک، سمیه سادات؛ پریرخ، مهری و محمد حسین دیانی (پذیرش چاپ). بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری. مطالعات­ کتابداري و علم اطلاعات.

-   

-         آخشیک، سمیه سادات. مدخل چسبندگی دانش. دایره المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. در دست انتشار

-         آخشیک، سمیه سادات. مدخل آموخته‌زدایی. دایره المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. در دست انتشار

-         فرج پهلو، عبدالحسین؛ آخشیک، سمیه سادات و رضا رجبعلی بگلو (1394). متناسب‌‌سازی مدل تعالی سازمانی برای کتابخانه‌‌‌ها‌‌ی عمومی ‌ایران (مطالعه موردی کتابخانه‌‌‌ها‌‌ی عمومی ‌خوزستان). تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی.

-         آخشیک، سمیه سادات؛ رجبعلی بگلو، رضا (1392). استفاده پذیری نرم افزار سیمرغ از دیدگاه کاربران در پارادایم طراحی نرم­افزارهای کتابخانه‌ای. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی.  

-         آخشیک، سمیه سادات؛ فتاحی، رحمت ا... (1391). تحليل چالش هاي پيوسته نويسي و جدا نويسي واژگان فارسي در ذخيره و بازيابي اطلاعات در پايگاه هاي اطلاعاتي. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی.

-         آخشیک، سمیه سادات (1391). نگاهی به مفاهيم سيبرنتيکی نهفته در نظريه کوانتومی اطلاعات. مطالعات­کتابداري و علم اطلاعات.

-         پریرخ، مهری؛ آخشیک، سمیه سادات؛ فتحیان، اکرم و محمد رامین نادری. پژوهشي پيرامون تدوين برنامه راهبردي براي توسعه و تحول در خدمات كتابخانه­ هاي دانشگاه فردوسي مشهد. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی.

-         فرج پهلو، عبدالحسین؛ آخشیک، سمیه سادات (1389). الگوي تعالي سازماني وسنجش کيفيت مديريت فناوري اطلاعات در كتابخانه‌های علوم پزشكي: بررسي موردي دانشگاه علوم پزشكي جندي­ شاپور. دو فصلنامه مدیريت اطلاعات سلامت.

-         فرج پهلو، عبدالحسین؛ آخشیک، سمیه سادات و یدا... مهرعلیزاده (1388) سنجش عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­ های . دانشگاه شهید چمران اهواز و علوم پزشکی جندی­شاپور با بهره­ گیری از الگوی تعالی سازمانی. مطالعات­ کتابداري و علم اطلاعات.

-         فرج پهلو، عبدالحسین؛ آخشیک، سمیه سادات (1388). سنجش كيفيت عملكرد مديريت كتابخانه­ هاي دانشگاه شهيدچمران اهواز با استفاده از مدل EFQM. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی.

-         آخشیک، سمیه سادات (1387). كارت امتيازي متوازن، ابزاري توانمند در ارزيابي مديريت دانش سازمان. اطلاع شناسی.

-         فرج پهلو، عبدالحسین؛ آخشیک، سمیه سادات (1386). بررسي وضعيت كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان­ هاي جنوب غرب کشور از ديدگاه ميزان رضايت شغلي اين افراد. مجله علوم تربیتی و­ روانشناسی.

 

طرح‌های پژوهشی (همکار اول)


-         تدوین برنامه راهبردی برای مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC). مرکز منطقه‌ای علوم و فناوری. 1393

-         متناسب‌سازی نظام‌ وزن‌دهی الگوی تعالی سازمانی برای کتابخانه‌های عمومی ایران. نهاد اداره کتابخانه‌های عمومی. 1392

-         بررسی ضعف‌ها و قوت‌های سیستم سیمرغ از دیدگاه کاربران. دانشگاه فردوسی مشهد. 1391

-         برنامه راهبردی براي توسعه و تحول در خدمات كتابخانه هاي دانشگاه فردوسی مشهد. دانشگاه فردوسی مشهد. 1390

-         بررسي عملكرد مديريت كتابخانه‌هاي دانشگاه شهيدچمران اهواز براساس مدل تعالی سازمانی((EFQM. دانشگاه شهید چمران اهواز. 1386

 

 

-         Akhshik, S.S (2014). Organizational Unlearning: An Analytical Literature Review. International Journal of Economics & Management Sciences. 

 

 


مقاله‌های ارائه شده در همایش‌ها


-         آخشیک، سمیه سادات؛ رجبعلی بگلو، رضا (1394). چارچوب‌ پیشنهادی برای برنامه بازاریابی خدمات کتابخانه‌های عمومی: تحلیل برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی دنیا. همایش ملی کتابخانه‌های عمومی: عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب. اهواز، 5 و 6 اسفندماه.

-         آخشیک، سمیه سادات (1393). استفاده از دانش در زندگی روزمره: تحلیل نشانه‌شناختی بازنمایی دانش در ضرب‌المثل‌های فارسی. همایش تعامل انسان و اطلاعات. تهران، دانشگاه خوارزمی، 7 آبان ماه.  

-         آخشیک، سمیه سادات؛ پریرخ، مهری (1392). آموخته­ زدایی سازمانی و انتقال دانش: پیشنهاد یک مدل مفهومی. همایش ملی مدیریت دانش: حال و آینده. اهواز، دانشگاه شهید چمران، 5 و 6 اردیبهشت ماه.

-         آخشیک، سمیه سادات (1391). کارکردهای سیاسی شبکه های اجتماعی از منظر جغرافیای سیاسی اطلاعات. همایش روز رسانه­ های اجتماعی. تهران، 10 تیرماه.

-         آخشیک، سمیه سادات (1388). رآليسم استعلايي و رويكرد فرا كیفیت گرا: پاسخي به چالش ­هاي پژوهش­ در حوزه كتابداري و اطلاع رساني. همایش پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی: رویکردها، رویه‌ها وکاربردها. تهران، دانشگاه خوارزمی. 12 اسفندماه.

-         آخشیک، سمیه سادات (1387). جستاري در دانشنامه­ نويسي ايران: فقر مباني نظري. همایش دانشنامه نويسي در ايران (گذشته، حال وآينده). تهران، بنیاد دایره المعارف فارسی. 4 و 5 دی ماه.

-         آخشیک، سمیه سادات؛ فرج پهلو، عبدالحسین (1387). مديريت دانش: مباني نظري، مؤلفه­ ها و موانع. اولین همایش منطقه­ ای کتابخانه­ ها: مراکز مدیریت دانش. همدان، دانشگاه آزاد اسلامی. 2 خردادماه.

-         آخشیک، سمیه سادات (1386). سنجش کيفيت مديريت فناوري اطلاعات در كتابخانه­ هاي علوم پزشكي با استفاده از مدل تعالي سازماني. همایش کتابداری پزشکی و جامعه پزشکی. تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 12 آذر ماه.

-         آخشیک، سمیه سادات (1386). مديريت دانش (آشکار و ضمني) و فناوري اطلاعات. همایش چالش‌هاي علم اطلاعات. اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی، 13 خرداد ماه.

-         کوکبی، مرتضی؛ آخشیک، سمیه سادات (1386). سازماندهي منابع اينترنتي: قواعد فهرستنويسي انگلو-امريکن يا عناصر فراداده­اي هسته دابلين؟ همایش راهبردها و راهكارهاي نوين در سازماندهي اطلاعات. تهران، کتابخانه ملی، 16 و 17 اسفند ماه.

-         آخشیک، سمیه سادات (1385). پياده سازي فنآوري اطلاعات در کتابخانه­ ها با استفاده از برنامه جامع فناوري اطلاعات. همایش مباني حرفه کتابداري و اطلاع رساني در ايران. تهران، دانشگاه شهید بهشتی. 22 و 23 آذر ماه.

-         آخشیک، سمیه سادات (1385). محدوديت هاي زنان ايراني در بهره گيري از اينترنت و موانع مشاركت آن­ها در فعاليت ­هاي اينترنتي. نخستین همايش ملی زنان و اينترنت در هزاره سوم. تهران، 8 آبان ماه.


برخی سخنرانی‌ها


-         آخشیک، سمیه سادات (1394). علم اطلاعات و محتوای تقاضا محور. تهران، کتابخانه حسینیه ارشاد، 7 بهمن ماه.

-         آخشیک، سمیه سادات (1394). علم اطلاعات و اقتصاد اشتراکی. تهران، کتابخانه حسینیه ارشاد، 25 آبان ماه.

-         آخشیک، سمیه سادات؛ فرج پهلو، عبدالحسین (1386). رويكردي كلي نگر به ارزيابي كيفيت عملكرد مديريت كتابخانه ها بر اساس مدل تعالي سازماني (EFQM).

-         سخنرانی ماهانه انجمن کتابداری ایران. تهران، کتابخانه ملی، دی ماه.


مقاله‌های عملی-ترویجی و سایر نشریه ها


-         آخشیک، سمیه سادات (1393). كاركردهاي شبكه‌هاي اجتماعي در جغرافياي سياسي اطلاعات با تأكيد بر تأثير آنها در چرخه اطلاعات. نشریه الکترونیکی شمسه.

-         آخشیک، سمیه سادات (1392). نگاهي سيستمي به مسائل آموزشي رشته علم اطلاعات و دانش شناسي. نشریه الکترونیکی شمسه. نشریه الکترونیکی شمسه.

-         آخشیک، سمیه سادات (1391). بررسي جايگاه و تأثير سمفوني رنگ و نور در معماري پسامدرن كتابخانه‌ها. نشریه الکترونیکی شمسه.

-         آخشیک، سمیه سادات؛ فرج پهلو، عبدالحسین (1386). بررسي وضعيت درگاه هاي استاني ايران براساس نتايج بررسي درگاه هاي ايالتي كشورهاي ديگر. فصلنامه کتاب.

-         آخشیک، سمیه سادات (ترجمه) (1385). معیاری برای ارزیابی دسترس‌پذیری وب. ماهنامه اطلاع یابی و اطلاع‌رسانی.


افتخارات


-       رتبه اول رساله دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی در چهارمین جشنواره برترین‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی، اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران (ادکا)

-         رتبه دوم طرح پژوهشی در گروه علوم انسانی جشنواره فردوسی (1390)

-         رتبه سوم آزمون دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد (1389)

-         فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز (1386)


فعالیت‌های داوری و ویراستاری


-         عضو کمیته داوران مجله Research in Business and Management  از ابتدای2014 تا کنون

-         عضو کمیته داوران کنفرانس بین‌المللی InSITE 2015: Informing Science,  Tampa, Florida, United States

-         عضو هیأت تحریره نشریه انجمن کتابداری و اطلاع­رسانی شاخه خراسان (شناسه)

-         عضو کمیته داوران مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات از 1392 تا کنون

-         عضو کمیته داوران مجله پردازش و مدیریت اطلاعات

 

علاقمندی‌های حرفه‌ای و تخصصی

مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، مدیریت دانش، دانش منسوخ و چسبندگی دانش، آموخته‌زدایی، مدیریت کیفیت و مدل‌های تعالی، مدیریت تغییر، برنامه‌ریزی راهبردی، دانش و اطلاعات در فرهنگ عامه، روش‌های پژوهش ترکیبی و مطالعات موردی.

 

 

 

تماس با من

نشانی پستی:

کرج - خیابان شهید بهشتی - میدان دانشگاه - دانشگاه خوارزمی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

کد پستی: 031979-37551

ایمیل ها:

somakhshik@gmail.com

akhshik.pub@gmail.com

akhshik@khu.ac.ir

درباره من

دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد (سال 1394) و استادیار دانشگاه خوارزمی

علایق پژوهشی:
مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، مدیریت تغییر، آموخته‌زدایی، چسبندگی دانش، مدیریت کیفیت

رزومه من:

فارسی

انگلیسی