پایان نامه ها

 

عنوان رساله دکتری:

تحلیل عوامل مؤثر بر فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده در مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس نظریه میدانی لوین، چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی

درجه: عالی، نمره: 20


 

عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

بررسي مقايسه­ اي سنجش عملکرد مديريت فناوري اطلاعات در کتابخانه ­هاي دانشگاه هاي شهيد چمران اهواز و علوم پزشکي جندي شاپور با استفاده از الگوی تعالي سازماني (EFQM)

درجه: عالی، نمره: 19/69

 

تماس با من

نشانی پستی:

کرج - خیابان شهید بهشتی - میدان دانشگاه - دانشگاه خوارزمی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

کد پستی: 031979-37551

ایمیل ها:

somakhshik@gmail.com

akhshik.pub@gmail.com

akhshik@khu.ac.ir

درباره من

دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد (سال 1394) و استادیار دانشگاه خوارزمی

علایق پژوهشی:
مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، مدیریت تغییر، آموخته‌زدایی، چسبندگی دانش، مدیریت کیفیت

رزومه من:

فارسی

انگلیسی